{

:רשימת כל התאריכים בהם התקיים השוקבוק עד היום

1. Amsterdam , 21.12.03

2. Amsterdam , 13.06.04

3. Amsterdam , 05.12.04

4. Amsterdam , 22.05.05

5. Amsterdam , 11.12.05

6. Rotterdam ,  11.06.06

7. Amsterdam , 12.08.07

8. Amsterdam , 24.08.08

9. Amsterdam ,
16.08.09

10. Amsterdam , 7.02.10

11. Amsterdam , 22.08.10

12. Amsterdam , 04.09.11

13. Amsterdam 01.07.12

14. Amsterdam 25.08.13

15. Amsterdam 29.06.14

16. Amsterdam 02.01.15

17. Amsterdam 20.09.15 

)
(
?יש לך ספרים שסיימת לקרוא והיית רוצה למכור
אנחנו קונות אותם ממך במקום תמורת 2 יורו לספר.
!אין לךספרים לקרוא? זאת הזדמנות לקנות
!כל הספרים נמכרים במקום במחיר של 4 יורו